Artikel News

Sebaiknya seorang dalam masa sehat supaya dapat mengimbangi antara rasa takut dari siksa Allah dan mengharap rahmat Allah. Tetapi dalam masa sakit hendaknya melulu mengharapkan rahmat Allah. Sebagaimana tuntunan dari Al-Qur'an dan Hadist.