Struktur Yayasan

Bila Anda ingin berinfestasi akherat berupa "WAKAF" untuk Pengembangan dan Pembangunan Asrama yatim .Salurkan  ke Rek.Mandiri Syariah : 7066.00.3013. Konfirmasi : Nama [ Spasi ] Jumlah [ Spasi ] Rekening Asal [ No.Hp ] SMS ke 0813 1523 4242. Tgl 4/10/18 Hamba Allah Rp.500.000. 4/10/18 Hamba Allah Rp.400.000 dan 5/10/18 Hamba allah Rp.800,000.19/10/18 Rp.500,000. Saat ini dan terkumpul 11,137,145.00

SUSUNAN PENGURUS YAYASAN

01. PENASEHAT

  • KH. Drs. A. Shodri,HM
  • KH. DR. Moh. Ali Shodikin Akhyar.
  • Habib Ali Bin Abdurrahman Assegaf.
  • KH. Muhamad Anwar
  • KH. Drs. Anshory Ya'kub.
  • KH. Dr. Mawardi Yahya, MA.
  • Ust. H. M. Sofyan

02. Dewan Pembina

H. Moh. Amit Hasan

Hj. Cuhaya

03. Dewan Pengawas

Rosilawati

04. PENGURUS HARIAN

  • Katua Umum : Drs. Mahfudz Amin,SH,MH
  • Bendahara    : Agus Hadikusumah, SE
  • Sekretaris    : Ridwan Amin,SE
  • Ketua PSAA : Abdul Rachman,S.Pd.I
  • Ketua Pusaka : Iyos Rosilawati