Donatur / Dermawan

Bila Anda ingin berinfestasi akherat berupa "WAKAF" untuk pembebebasan tanah dan bangunan Asrama yatim yang di jual pemiliknya. Total pembiyaan 290 X 3,000,000,- Rp. 870,000,000,00. (0,5 M Rp.1,500,000. dst ) salurkan  ke Rek.Mandiri : 125.00.11955.234. Konfirmasi : Nama [ Spasi ] Jumlah [ Spasi ] Alamat ..SMS ke 0813 1523 4242. 

NAMA-NAMA DONATUR/DERMAWAN

No Tgl Nama Alamat Jumlah (Rp)
 1 04/06/2017  Ernawati Trabnsfer BCA 1,800,000.00
 2 05/06/2015 Barokah CS  300,000.00
 3 06/06/017 PT.Truba Garda Piranti CS 1,000,000.00
 4 11/06/2017 Turmiyati CS 300,000.00
 5 11/06/2017 M.Diko Krisma BCA 150,000.00
 6 15/06/2017 Mujiono Transfer BCA 500,000.00
 7  21/06/2017  Irman Triharyanto Transfer BCA 500,000.00
 8  21/06/2017  PT.Dina Setya Rahmah  CS 1,100,000.00
 9  23/06/2017  Sugianto  CS 1,000,000.00
       jumlah 5,650,000.00 
         
01 03/07/2017 Fredy Kuncoro Transfer BCA 124,650.00
02 06/07/2017 PT. Truba Garda Piranti CS 1,000,000.00
03 07/07/2017 Barokah CS 300,000.00
04 10/07/2017 Irwan Rosadi Transfer Mandiri 600,000.00
05 10/07/2017 Mujiono Transfer BCA 500,000.00
06 20/07/2017 Sugianto CS 500,000.00
06 28/07/2017 PT.Truba Garda Piranti CS 1,000,000.00
07 28/07/2017 Ernawati n Kel Transfer BCA 20,000,000.00
 08 28/07/2017 Hmba Allah TT Amsterdam Transfer Mandiri 1,205,000.00
       Jumlah 25,229,650.00 
         
 01 01/08/2017  Mujioni  Transfer BCA 500,000.00 
 02 12/08/2017  Turmiyati  CS  200,000.00 
 03  29/08/2017  Ernawati  Transfer BCA 1,800,000.00 
 04  29/08/2017  PT Truba Garda Piranti  CS 1,000,000.00 
 05  29/08/2017  Mujiono  CS 2,000,000.00 
       Jumlah 5,500,000.00 
         
         
01  06/09/2017  Mujiono  Transfer BCA 500,000.00 
02   03/09/2017  Ernawati  Transfer BCA 1,800,000.00 
03   03/09/2017  Mujiono  Transfer BCA 2,000,000.00 
04  20/09/2017  Sugianto  CS 1,000,000.00 
       Jumlah 5,300,000.00 
         
 01  03/10/2017  Mujiono  Transfer BCA 500,000.00 
 02 05/10/2017  Ernawati  Transfer BCA 3,600,000.00 
 03 11/10/2017   Mujiono  Transfer BCA 500,000.00 
 04  13/10/2017  Irwan Rosadi  Transfer Mandiri 

500,000.00

 05  15/10/2017  Barokah  CS 300,000.00 
       Jumlah 5,400,000.00 
         
 01 10/11/2017   Irwan Rosadi  Transfer Mandiri 500,000.00 
 02 11/11/2017  Mujiono  Transfer BCA 500,000.00 
 03 13/11/2017  Ernwawati  Transfer BCA 1,800,000.00 
 04 14/11/2017  PT.KRAMA YUDHA RATU MOTOR (KRM) CS 1,000,000.00 
 05 14/11/2017  Masjid Baiturrahman (KTB) CS 2,700,000.00 
 06 16/11/2017   PT.TRUBA GARDA PIRANTI  CS 1,000,000.00 
 07 25/11/2017  Sugianto  CS 1,100,000.00 
 08 27/11/2017  Adhi Rejono  CS 300,000.00 
       Jumlah 8,900,000.0
         
 01  04/12/2017 FREDY KUNCORO  Transfer BCA 124,650,00 
 02  04/12/2017 MUJIONO  Transfer BCA 500,000.00 
 03 06/12/2017 Hamba Allah  Transfer Bank Muamalat 100,000.00 
 04  06/12/2017 Ernawati  Transfer BCA 1,800,000.00 
 05  07/12/2017 Irwan Rosadi  Transfer Mandiri 500,000.00 
 06  11/12/2017  Sigit Septiarso  Transfer BCA 200,000.00 
 07  12/12/2017 PT.Truba Garda Piranti  CS  1,000,000.00 
 08  13/12/2017 Mujiono  Transfer BCA 1,000,000.00 
 09  18/12/2017 Hamba Allah  Transfer Bank Muamalat 100.000,00 
 10  18/12/2017 PT.KTB  TransferBank Muamalat 900.000,00 
 11  19/12/2017 Indomart Km.23   CS 390,000.00 
 12  23/12/2107 Sugianto  CS 1,100,000.00 
 13   24/12/2017 Baihaki dkk KRM  CS 959,000.00 
       Jumlah 8,673,000.00 
         
      Juni sd Desember 2017 64,652,650.00
         
 01  02/01/2018  Mujiono  Transfer BCA 1,500,000.00 
 02  03/01/2018  PT.Truba garda Piranti  CS 1,000,000.00 
 03  05/01/2018  Hoirin Nisa  Transfer BCA 250,000.00 
 04  05/01/2018  Dian Nurcahaya  Transfer BCA 150,000.00 
 05  09/01/2018  Ernawati  Transfer BCA 1,800,000.00 
 06  23/01/2018  Irwan Rosadi  Transfer Mandiri 500,000.00
 06  24/01/2018  Sugianto  CS 1,100,000.00 
 07  25/01/2018  Hoirin Nisa  Transfer BCA 250,000.00 
        6,550,000.00 
         
 01  16/02/2018  Mujiono  Trasnfer BCA 500,000.00 
 02  05/02/2018  Irwan Rosadi  Trasnfer Mandiri 500,000.00 
 03  20/02/2018  Hoirin Nisa  Trasnfer BCA 250,000.00 
04  22/02/2018   Indomart CS 500,000.00
 05  23/02/2018   Irwan Rosadi  Transfer Mandiri 500,000.00
 06  23/02/2018  Sugianto  CS 1,100.000.00 
 07  26/02/2018  Septiargo  Tansfer BCA 200,000.00 
 08  27/02/2018   PT.Truba Garda Piranti  CS 1,000,000.00 
        4,550,000.00 
         
 01  01/03/2018   Hasyim CS  CS 800,000,00 
 02  01/03/2018  Mujiono  Transfer BCA 500,000.00 
 03 05/03/2018  Ernawati  Transfer BCA 3,600,000.00
 04  09/03/2018  Sigit Septiarso  Transfer BCA 200,000.00 
 05  16/03/2018  Hoirin Nisa  Transfer BCA 250,000.00 
 06  16/03/2018  Irwan Rosadi  Transfer Mandiri 1,000,000.00 
 07  16/03/2018  Indomart  CS 280,000.00 
 08  18/03/2018  Indomart  CS 400,000.00 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

NAMA-NAMA DONATUR/DERMAWAN TETAP

No Tgl Nama Alamat Jumlah (Rp)
1   ERNAWATI Transfer BCA  1,800,000.00
2   PT.Truba Garda Piranti  CS 1,000,000.00
 3   SUGIANTO  CS  1,100,000.00