Donatur / Dermawan

Bila Anda ingin berinfestasi akherat berupa ZIS untuk menunjang pendidikan anak  yatim dan dhuafa .Salurkan  ke Rek.BRI : 0588-01-000124-301. Konfirmasi : Nama [ Spasi ] Jumlah [ Spasi ] Rekening Asal [ No.Hp ] SMS ke 0813 1523 4242.Saat ini dana terkumpul 19,973,363.00

NAMA-NAMA DONATUR/DERMAWAN

No Tgl Nama Alamat Jumlah (Rp)
            
   8/06/2019  Siti Haninah  Jakarta 500,000.00 
   19/06/2019  Ernawati  Transfer BCA 1.800.000,00 
   19/06/2019  Pt. Truba Garda Piranti  CS 1.000.000,00 
   19/06/2019  PT. Barokah Jaya (53 Amplop @ 100.000)  CS 5.300,000.00 
   23/06/2019  Sugianto  CS 1,200,000.00 
        9,300,000.00
         
  01/07/2019  PT.Truba Garda Piranti  CS 1,000,000.00 
  01/07/2019  KTB   CS 850,000.00 
         
  05/08/2019 PT.Truba Garda Piranti  CS 1,000,000,00,- 
  23/08/2019 Sugianto  CS 1,200,000,00,- 
  23/08/2019 Ernawati Transfer BCA 5,000,000,00,-
   23/08/2019 Ernawati Transfer BCA 400,000,00,-
  23/08/2019 Ernawati Transfer BCA 600,000,00.-
  23/08/2019 Ernawati Transfer BCA 900,000.00,-
  25/08/2019 Haoirin Nisa  BCA 200,000,- 
  30/08/2019 Masjid Baiturrahman  Cs 590,000,- 
        9,990,000,00 
  23/09/2019  Sugianto  CS 1,200,000,00 
  26/09/2019  PT Truba Garda Piranti  CS 1,000,000,00 
  27/09/2019  Khoirin Nisa  BCA 250,000,00 
   28/09/2019  Ernawati  BCA 6500,000,00 
         
  01/10/2019  Hamba Allah  BCA  50,000,00 
   22/11/2019  HAMBA ALLAH CS 250,000.00 
   01/11/2019  Irwati Nawawi  BCA Transfer 50,000,00 
         
   02/12/2019  Hoyrin Nisa BCA Transfer 200,000.00 
   02/12/2019  Ernawati BCA Transfer 500,000.00 
   02/12/2019  Ernawati BCA 1.800,000.00 
   20/12/2019  Hoyrin Nisa BCA Transfer 200,000.00 
   23/12/2019  Abdur Rohim BCA Transfer 100,000.00 
   23/12/2019  Sugianto BCA Transfer 1,200,000.00 
   23/12/2019  PT.Truba Garda Piranti CS 1,000,000.00 
        5000,000.00 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     SEMOGA PARA DONATUR DI BERKAHI ALLAH SWT.    
         
         

 

 

NAMA-NAMA DONATUR/DERMAWAN /WAKIF

No Tgl Nama Alamat Jumlah (Rp)
         
  05/04/2018  HAMBA ALLAH  Jakarta 2,823,807.00
  05/06/2018  SITI HANINAH  Jakarta  2,200,000.00
  02/07/2018  SITI HANINAH  Jakarta  1,000,000.00
  03/08/2018  SITI HANINAH  Jakarta 1,000,000.00
  14/09/2018  SITI HANINAH  Jakarta 1,000,000.00
  25/09/2018  Hamba Allah  - 500,000.00
  03/10/2018  Hamba Allah  - 400,000.00
  05/10/2018  Hamba Allah  - 800,000.00
  19/10/2018  Hamba Allah  - 500,000.00
  12/11/2018  Hamba Allah Jakarta 700,000.00
  30/05/2019  Hamba Allah  Jakarta 500,000.00
  19/06/2019  Hj. Syiami  Jakarta 500,000.00 
       Jumalah/Saldo  12,837,145.97
         
         
         
         
         
     APA YG DIWAKAFKAN. BEKAL YG    
     TIDAK AKAN HABIS SEPANJANG     
     MASA