Donatur / Dermawan

Bila Anda ingin berinfestasi akherat berupa "WAKAF" untuk Pengembangan dan Pembangunan Asrama yatim .Salurkan  ke Rek.Mandiri Syariah : 7066.00.3013. Konfirmasi : Nama [ Spasi ] Jumlah [ Spasi ] Rekening Asal [ No.Hp ] SMS ke 0813 1523 4242. Tgl 4/10/18 Hamba Allah Rp.500.000. 4/10/18 Hamba Allah Rp.400.000 dan 5/10/18 Hamba allah Rp.800,000.19/10/18 Rp.500,000. Saat ini dan terkumpul 11,137,145.00

NAMA-NAMA DONATUR/DERMAWAN

No Tgl Nama Alamat Jumlah (Rp)
         
 01  02/01/2018  Mujiono  Transfer BCA 1,500,000.00 
         
 02  03/01/2018  PT.Truba garda Piranti  CS 1,000,000.00 
 03  05/01/2018  Hoirin Nisa  Transfer BCA 250,000.00 
 04  05/01/2018  Dian Nurcahaya  Transfer BCA 150,000.00 
 05  09/01/2018  Ernawati  Transfer BCA 1,800,000.00 
 06  23/01/2018  Irwan Rosadi  Transfer Mandiri 500,000.00
 06  24/01/2018  Sugianto  CS 1,100,000.00 
 07  25/01/2018  Hoirin Nisa  Transfer BCA 250,000.00 
        6,550,000.00 
         
 01  16/02/2018  Mujiono  Trasnfer BCA 500,000.00 
 02  05/02/2018  Irwan Rosadi  Trasnfer Mandiri 500,000.00 
 03  20/02/2018  Hoirin Nisa  Trasnfer BCA 250,000.00 
04  22/02/2018   Indomart CS 500,000.00
 05  23/02/2018   Irwan Rosadi  Transfer Mandiri 500,000.00
 06  23/02/2018  Sugianto  CS 1,100.000.00 
 07  26/02/2018  Septiargo  Tansfer BCA 200,000.00 
 08  27/02/2018   PT.Truba Garda Piranti  CS 1,000,000.00 
        4,550,000.00 
         
 01  01/03/2018   Hasyim CS  CS 800,000,00 
 02  01/03/2018  Mujiono  Transfer BCA 500,000.00 
 03 05/03/2018  Ernawati  Transfer BCA 3,600,000.00
 04  09/03/2018  Sigit Septiarso  Transfer BCA 200,000.00
 05  16/03/2018  Hoirin Nisa  Transfer BCA 250,000.00
 06  16/03/2018  Irwan Rosadi  Transfer Mandiri 1,000,000.00
 07  16/03/2018  Indomart  CS 280,000.00
 08  18/03/2018  Indomart  CS 400,000.00
        7.030.000,00
         
 01 05/04/2018   Mujiono   Transfer BCA  500,000.00
 02 06/04/2018  Irwan Rosadi  Transfer Mandiri 1,000,000.00
 03 09/04/2018   Sigit Septiarso Transfer  Transfer BCA  100,000.00
 04 13/04/2018  Irwan Rosadi  Transfer Mandiri 500,000.00
 05 19/04/2018   Hoyrin Nisa  Transfer BCA 250,000.00
 06 19/04/2018  PT.Truba Garda Piranti  CS 1,000,000.00
 07 20/04/2018  Irwan Rosadi  Transfer Mandiri 400,000.00
 08  20/04/2018  Sigit Septiarso  Transfer BCA 150,000.00
 09  24/04/2018  Sugianto  CS 1,100,000.00
 10  27/04/2018  Irwan Rosadi  Transfer Mandiri 500,000.00
        5.500.000,00 
         
 1 04/05/2018   Irwan Rosadi  Transfer Mandiri 500,000.00 
 2 04/05/2018  Mujiono  Transfer BCA 500,000.00 
 3 04/05/2018  Ernawati  Transfre BCA 3.600.000,00 
 4 06/05/2018  Indomart  CS 550.000,00 
 5 19/05/2018  Hoyrin Nisa  Transfer BCA 300.000,00 
 6 22/08/2018  Agus Pernalementa  Transfer Mandiri 500,000.00
 7 23/05/2018  Agus Pernalementa  Transfer Mandiri 500,000.00
 8 24/05/2018  Siti Haninah  Transfer BCA 500,000.00
 9  25/05/2018  Sugianto  CS 1,100,000.00
 9 26/05/2018  PT.Truba Garda Piranti  CS 1,000,000.00
 10  30/05/2018  Siti Haninah  Transfer BCA 300,000,00
        9.350.000,00
         
 1 01/06/2018  Irwan Rosadi  Transfer Mandiri 750.000,00 
 2 01/06/2018 Baihaqi dkk  CS 300.000,00 
 3 01/06/2018 Masjid Assaadah Ratu Motor  CS 900.000,00 
 4 01/06/2018 Arfian  CS 500,000,00 
 5 04/06/2018 Mujiono  Transfer BCA 500,000.00 
04/06/2018 Sugianto  CS 1,100,000.00 
06/06/2018 Ernawati  Transfer BCA 1,800,000.00 
07/06/2018 Mujiono  Transfer BCA 1,000,000.00 
09/06/2018 Desy Lutfiana  CS 500,000.00 
10  24/06/2018 Turmiyati  CS 500,000.00 
11  25/06/2018 Sugianto  CS 1,100,000.00 
12 28/06/2018 Hoyrin Nisa  Trasnfer BCA 250,000.00 
13 28/06/2018 Kotak Masjid Kbt CS 1,800,000.00 
        11,000,000.00 
         
 01 02/07/2018  Haninah  Transfer BCA 500,000.00 
 02 02/06/2018  Mujiono  Transfer BCA 500,000.00 
 03 02/07/2018  Fredy Kuncoro  Transfer BCA 125,000.00 
 04 10/07/2018  PT.Truba Garda Piranti  Cs 1,000,000.00 
 05 10/07/2018  Irwan Rosadi  Transfer Mandiri 750,000.00 
 06 18/07/2018  Hoyrin Nisa  Transfer BCA 250,000.00 
 07 25/07/2018  Sugianto  Cs 1,200,000.00 
 08 25/07/2018  Adi  Cs 200,000.00 
 09 25/07/2018  Vianto  Cs 200,000.00 
 10 25/07/2018  Hasanah Guru   Cs 100,000.00 
 11 28/07/2018  Ernawati  Transfer BCA 1,800,000.00 
 12 30/07/2018  Irwan Rosadi  Transfer Mandiri 500,000.00 
         
        7,125,000.00 
         
 01 01/08/2018 Irwan Rosadi Transfer Mandiri 350,000.00
02  03/08/2018 Siti Haninah Transfer BCA 500,000.00
03  07/08/2018 Dian Nurcahaya Transfer BCA 200,000.00
04  18/08/2018 Hoyrin Nisa Transfer BCA 300,000.00
05  15/08/2018 Bayhaqi CS Transfer BCA 200,000.00
06  15/08/2018 Indomart CS 250,000.00
07  28/08/2018 Sugianto CS 1,200,000.00
08  29/08/2018 Ernawati Transfer BCA 1,800,000.00
         
        4,800,000.00
         
01 03/09/2018 PT.Truba Garda Piranti CS 1,000,000,00
02  06/09/2018 Rismatul Hanif rina Transfer BCA 67,500,00
03  17/09/2018 Siti Haninah Transfer BCA 500,000.00
04  20/09/2018 Hoyrin  Nisa Transfer BCA 250,000.00
05  28/09/2018 Ernawati Transfer BCA 1,800,000.00
06  28/09/2018 Sugianto CS 1,200,000.00
         
        4.817.500,00
         
 01  01/10/2018 siti Haninah Transfer BCA 500,000.00
 02 05/10/2018 PT.Truba Garda Piranti CS 1,000,000.00
 03 20/10/2018 Hoyrin Nisa Transfer BCA 300,000.00
 04 20/10/2018  Irwan Rosadi Transfer Mandiri 1,000,000.00
 05 21/10/2018 Sugianto cs 1,200,000.00
        4.500.000.00
         
         
  2/11/2018 Irwan Rosadi Transfer Mandiri 500,000.00
  2/11/2018 Siti Haninah Transfer BCA 500,000.00
  6/11/2018 PT.Truba Garda Piranti CS 1,000,000.00
  6/11/2018 Ernawati  Transfer BCA 1,800,000.00
  9/11/2018 Masjid Baiturrahman Mitsubishi CS 1,000,000.00
  23/11/2018 Sugianto  CS 1.200.000.00
        6.000.000.00
         
   03/12/2018 Teriona Rabbyfiant Transfer BCA 1,800,000.00
   02/12/2018 Elly Duren Sawit CS 500,000.00
   05/12/2018 Hoyrin Nisa CS  200.000.00
  10/12/2018 Irwan Rosadi Transfer  Mandiri  500,000.00
  16/12/2018 Kotak Indomart CS 623.000.00
  18/12/2018 PT.Truba Garda Piranti CS 1,000,000.00
  19/12/2018 Haoyrin Nisa  Tarnsfer BCA 300.000.00
  19/12/2018 Mark Warner / Maria Amerika Transfer BCA 3.250.000.00
  22/12/2018 Siti Haninah Transfer BCA 500,000.00
  23/12/2018 Sugi Yanto CS 1,200.000.00
  24/12/2018 Turmiyati CS 500.000.00 
  24/12/2018 Baihaqi CS 300.000.00
  28/12/2018  Irwan Rosadi Transfer Mandiri 750,000.00 
         
         
  03/01/2019 Siti Haninah Trsnafre BCA 1.000.000.00
  23/01/2019 Sugianto CS 1.200.000,00
    Ernwati Transfer BCA 1.800.000,00
  25/01/2019 Irwan Rosadi Transfer Mandiri 500,000.00
        4.500.000.00 
         
  01/02/2019  Siti Hanninah  transfer BCA 500,000.00 
  08/02/2019  Irwan Rosadi  Trasnfer Mnadiri 500,000.00
  16/02/2019  PT.Truba Garda Piranti CS 1.000.000.00
  19/02/2019  Ernawati Transfer BCA 3.600.000,00
  19/02/2019  Hoirun Nisa Transfer BCA 300.000.00
  25/02/2019  PT.Truba Garda Piranti  CS 2,000,000.00
  30/02/2019 Ashilla CS 100.000,00 
        8.000.000,00 
         
         
  01/03/2019 Siti Haninah Transfer BCA 1.000.000,00
  23/3/2019 Suginato CS 1,200,000.00
  24/03/2019 Pt Truba Garda Piranti CS 1,000,000.00
        3,200,000.00
         
  5/05/2019 PT.Truba Garda Piranti CS 1,000,000.00
  5/05/2019 Haninah Transfer BCA 500,000.00
         
         
     SEMOGA PARA DONATUR DI BERKAHI ALLAH SWT.    
         
         

 

 

NAMA-NAMA DONATUR/DERMAWAN /WAKIF

No Tgl Nama Alamat Jumlah (Rp)
         
  05/04/2018  HAMBA ALLAH  Jakarta 2,823,807.00
  05/06/2018  SITI HANINAH  Jakarta  2,200,000.00
  02/07/2018  SITI HANINAH  Jakarta  1,000,000.00
  03/08/2018  SITI HANINAH  Jakarta 1,000,000.00
  14/09/2018  SITI HANINAH  Jakarta 1,000,000.00
  25/09/2018  Hamba Allah  - 500,000.00
  03/10/2018  Hamba Allah  - 400,000.00
  05/10/2018  Hamba Allah  - 800,000.00
  19/10/2018  Hamba Allah  - 500,000.00
  12/11/2018  Hamba Allah Jakarta 700,000.00
         
         
       Jumalah/Saldo  11,837,145.97
         
         
         
         
         
     APA YG DIWAKAFKAN. BEKAL YG    
     TIDAK AKAN HABIS SEPANJANG     
     MASA