Donatur / Dermawan

Bila Anda ingin berinfestasi akherat berupa "WAKAF" untuk Pengembangan dan Pembangunan Asrama yatim .Salurkan  ke Rek.Mandiri Syariah : 7066.00.3013. Konfirmasi : Nama [ Spasi ] Jumlah [ Spasi ] Rekening Asal [ No.Hp ] SMS ke 0813 1523 4242. Tgl 23/06/19 PT.BAROKAH JAYA Rp.500.000. 25/06/19 Hamba Allah  Rp.500,000. Hamba Allah 1,225,000. Saat ini dana terkumpul 19,973,363.00

NAMA-NAMA DONATUR/DERMAWAN

No Tgl Nama Alamat Jumlah (Rp)
         
   02/06/2019  Siti Haninah  Jakarta 500,000.00 
   19/06/2019  Ernawati  Transfer BCA 1.800.000,00 
   19/06/2019  Pt. Truba Garda Piranti  CS 1.000.000,00 
   19/06/2019  PT. Barokah Jaya (53 Amplop @ 100.000)  CS 5.300,000.00 
   23/06/2019  Sugianto  CS 1,200,000.00 
        9,300,000.00
         
   01/07/2019  PT.Truba Garda Piranti  CS 1,000,000.00 
   01/07/2019  KTB   CS 850,000.00 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  29/05/2019 Ernawati Transfer BCA 3.400.000.00
  29/05/2019 Yon CS 100.000,00
         
         
     SEMOGA PARA DONATUR DI BERKAHI ALLAH SWT.    
         
         

 

 

NAMA-NAMA DONATUR/DERMAWAN /WAKIF

No Tgl Nama Alamat Jumlah (Rp)
         
  05/04/2018  HAMBA ALLAH  Jakarta 2,823,807.00
  05/06/2018  SITI HANINAH  Jakarta  2,200,000.00
  02/07/2018  SITI HANINAH  Jakarta  1,000,000.00
  03/08/2018  SITI HANINAH  Jakarta 1,000,000.00
  14/09/2018  SITI HANINAH  Jakarta 1,000,000.00
  25/09/2018  Hamba Allah  - 500,000.00
  03/10/2018  Hamba Allah  - 400,000.00
  05/10/2018  Hamba Allah  - 800,000.00
  19/10/2018  Hamba Allah  - 500,000.00
  12/11/2018  Hamba Allah Jakarta 700,000.00
  30/05/2019  Hamba Allah  Jakarta 500,000.00
  19/06/2019  Hj. Syiami  Jakarta 500,000.00 
       Jumalah/Saldo  12,837,145.97
         
         
         
         
         
     APA YG DIWAKAFKAN. BEKAL YG    
     TIDAK AKAN HABIS SEPANJANG     
     MASA